214

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

wa-andzir 'asyiirataka al-aqrabiina

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

Tafsir al-Jalalain(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib, lalu Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.