46

كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ

kaghalyi alhamiimi

seperti mendidihnya air yang amat panas.

Tafsir al-Jalalain(Seperti mendidihnya air yang amat panas) panasnya bagaikan air yang sangat panas.