11

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

dzarnii waman khalaqtu wahiidaan

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.

Tafsir al-Jalalain(Biarkanlah Aku) artinya, serahkanlah kepada-Ku (untuk menindak orang yang Aku ciptakan) lafal Waman di'athafkan kepada Maf'ul atau kepada Maf'ul Ma'ah (dalam keadaan sendirian) menjadi Haal atau kata keterangan keadaan bagi lafal Man, atau bagi Dhamirnya yang tidak disebutkan. Maksudnya, orang yang diciptakan-Nya hanya dia sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta benda, dia adalah Walid bin Mughirah Al-Makhzumi.