7

وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ

walirabbika faishbir

Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

Tafsir al-Jalalain(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.