19

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

tsumma inna 'alaynaa bayaanahu

Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.

Tafsir al-Jalalain(Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya) dengan memberikan pemahaman mengenainya kepadamu. Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah. Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya.