8

وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ

wa-ammaa man jaa-aka yas'aa

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

Tafsir al-Jalalain(Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera) lafal Yas'aa berkedudukan sebagai Haal atau kata keterangan keadaan bagi Fa'il atau subjek yang terkandung di dalam lafal Jaa-a.