2

وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

waalnnahaari idzaa tajallaa

dan siang apabila terang benderang,

Tafsir al-Jalalain(Dan siang apabila terang benderang) apabila menampilkan dirinya. Lafal Idzaa yang ada pada dua tempat di atas hanya menunjukkan makna Zharaf atau waktu. Sedangkan yang menjadi Amilnya adalah Fi'il Qasam.