3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

lam yalid walam yuuladu


Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

Tafsir al-Jalalain(Dia tiada beranak) karena tiada yang menyamai-Nya (dan tiada pula diperanakkan) karena mustahil hal ini terjadi bagi-Nya.