3

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ

ilaahi alnnaasi


Sembahan manusia.

Tafsir al-Jalalain(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian Mudhaf Ilaih. Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.