4

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

kallaa saya'lamuuna


Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,

Tafsir al-Jalalain(Sekali-kali tidak) kata ini merupakan sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir tadi (kelak mereka mengetahui) apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat daripada keingkaran mereka kepada Alquran.