17

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

wasayujannabuhaa al-atqaa


Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,

Tafsir al-Jalalain(Dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu) dihindarkan daripadanya (orang yang bertakwa) demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu, yakni orang yang bertakwa.